torsdag 5 september 2019

Trevlig resa med klienterna


Uppskattad resa

Redan i våras tog ordföranden för Röda korset Piteåkretsen, Ulla-Britt Boström, kontakt med Personliga Ombuden samt Psykosociala stödteamet. Anledningen var att de ville ge klienterna i dessa verksamheter en upplevelse av något slag. 

Storforsen i Piteälven. Alltid lika vacker och imponerande.

Ganska snabbt kom vi fram till att en resa var det som skulle kunna samla alla deltagare till en gemensam upplevelse.

Personal och reseledare från Röda korset Piteåkretsen.
Från vänster: Ingegerd Olsson, Bo Bergström, Ulla-Britt Boström, Gunnar Boström


I veckan genomförde vi denna efterlängtade resa. Och resultatet blev – succé!

Johan Tegelid har varit till Storforsen tidigare. Idag imponerades han av 
de fina vandringslederna som byggts.

Följ denna länk till Piteå Tidningen så kan du läsa mera:torsdag 25 juli 2019

PO´s jobb med ekonomiproblem

Många klienter har problem med sin ekonomi
Olika problem med ekonomin är sedan länge en välkänd och ibland en mycket betydande orsak till att människor kan börja må dåligt. Effekter av ekonomiproblem kan bli allt mellan malande oro, ångest, sömnstörningar till en akutinläggning inom psykiatrin.

När det gäller inläggning av en person med svåra ångest & sömnsvårigheter så behandlades denne person med olika farmakologiska mediciner. Okej, patienten kunde sova men fortsatte sin inläggning.
När vi som ombud träffade personen för första gången vid akutpsykiatrin så gjorde vi vår enkla kartläggning: "Livets tårtbitar".
Utifrån den "bild" som då framträdde pratade vi om vilka förändringar inom olika livsområden som personen ville prioritera.
Det absolut viktigaste livsområdet blev då: EKONOMIN!

Det visade sig att patienten hade fått hyresskulder vilka medfört att en vräkningshandläggning hade inletts. Detta stora problem hade medfört att personen helt tappade sömnen. Patienten hade nämligen ingen aning alls om hur hen skulle göra för att lösa sina ekonomiproblem.
Tillsammans med PO så fixade vi snabbt olika lösningsförslag, kontaktade inblandade och behövda personer varvid en vräkning kunde undvikas helt. Patientens lättnad kom successivt och hen kunde skrivas ut. Detta hände för ett par år sedan men än idag uttrycker vår f.d. klient sin otroliga tacksamhet när vi ibland möts ute på stan.

Idag har jag nyss arbetat med 3st lösningar av olika ekonomiska problem varav jag beskriver ett ärende:

En klient har under många år haft sjukersättning OCH bostadstillägg.
För en månad sedan fick klienten ett tryggt besked från FK om att bostadstillägget beviljats under ett års tid framöver.
Men för bara en vecka sedan får klienten plötsligt ett nytt besked om att bostadstillägget kommer att avslutas helt! Anledningen är att hen fyller 65år, kommer att få pension och inte sjukersättning.
Inga fler upplysningar gavs.
Klienten blir smått panikslagen och ringde bostadsföretaget och ville säga upp sin lägenhet p.g.a. att hen inte hade råd att bo kvar.
Som PO fick jag klientens mandat att besöka FK´s servicekontor samt bostadsföretaget eftersom klienten vägrade att följa med.
FK´s fantastiska personal i Piteå förklarade då på plats att klienten bara skulle söka ett nytt bostadstillägg, men NU via Pensionsmyndigheten.
De hjälpte även till att fylla i alla uppgifter som behövdes! TACK!!!
Bostadsföretaget slängde direkt uppsägningen av lägenheten.
Min klient blev otroligt lättad.
Det är givande och intressant att arbeta som PO.
Världens bästa jobb! 
(Även fastän jag jobbat som PO under 24års tid och nu fyllt 65år)

onsdag 20 mars 2019

Anhörigstöd - Psykisk ohälsa

Anhörigstöd - Psykisk ohälsaHur tycker du anhörigstöd ska fungera?
Är du närstående till någon med psykisk ohälsa/sjukdom? 
Har du varit i kontakt med Piteå kommuns anhörigstöd? 
Då vill vi gärna veta vad du tycker om stödet du fått och om du har idéer och förslag på hur anhörigstödet skulle kunna se ut i framtiden.

Läs gärna länken för mera information. Länk till svarsenkät finns också här:
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Paverka-din-kommun/Aktuella-dialoger/hur-tycker-du-anhorigstodet-ska-fungera/

tisdag 19 mars 2019

Nya lokaler och nu rivs vår gamla arbetsplats

Vi har flyttat in i nya lokaler!
Det känns verkligen bra.

Här startade Personligt Ombud i Piteå och här jobbade jag i 23 år.
Strömgården på Prästgårdsgatan 3 Piteå rivs just nu.


Hit har vi nu flyttat.
Storgatan 16 Piteå. 
Helt nybyggda lokaler. Bara ett stenkast från gamla arbetsplatsen.


Mitt nya PO-kontor.
Än så länge har vi kvar en del gamla möbler i väntan på lite nyare.
Men allt funkar jättebra och jobbet som PO flyter på jättebra.

måndag 3 december 2018

Sista julpyntningen i gamla lokaler

Detta är sista gången vi julpyntar våra gamla PO-lokaler. Redan nu i januari 2019 så flyttar vi över all verksamhet till helt nybyggda lokaler. Jätteroligt!

torsdag 10 maj 2018

Även ett ombud kan bli sjukskriven

Även jag kan tyvärr bli sjukskriven.
Under en enkel liten skidtur så föll jag lite olyckligt.
Tyckte inte att det var så farligt. En stukad hand och lite ryggont.
Men det visade sig efter röntgenundersökningar tyvärr vara:
- En fraktur i handen.
- Två kotkompressioner.
Nu är jag opererad, gipsad, ska genomgå benskörhetsundersökning, får ej påbörja sjukgymnastik ännu... och sjukskriven i 6 veckor!

Men jag är ändå på väg tillbaka!!!
Vi ses & hörs!
/Staffan Lundström

tisdag 13 mars 2018

Avslag från FK - men vad innehåller läkarutlåtandet?

Många börjar tröttna på alla avslag från FK.

Men ibland har vi som Personliga ombud (PO) faktiskt undrat över hur och vad som egentligen skrivs och beskrivs i den kanske mest viktiga faktabeskrivningen för beslutsunderlaget - LÄKARUTLÅTANDET?
Jag har fokuserat detta blogginlägg på klienter med omfattande psykisk ohälsa.
 
Läkare har ibland inte tillgång till alla viktiga och riktiga uppgifter som behöver beskrivas för att en person ska godkännas en ersättning av FK.
I en träff som ombuden i Piteå Älvdal gjort tillsammans med FK så framkom bl.a. följande:
- Läkaren behöver även få tillgång till andra professionella kompletterande fakta förutom de utredningar och diagnossättningar som psykiatrin själva gjort. Detta kan t.ex. vara:
- Arbetsförmågeutredning utförd av godkända utredare.
- Social berättelse författad av socialtjänsten, varvid en verklig och riktig beskrivning görs av en persons situation inom många olika livsområden.
Men vad som dessutom behöver beskrivas i läkarutlåtanden är:

·       Läkaren måste betona och exemplifiera effekterna av diagnosernas effekter i vardagen och vilka ”aktivitetsbegränsningar” dessa kan ge för patienten. (Hinder för arbetsförmåga)
 
·       T.ex. att ”stress, ångest, sömnsvårigheter, minne och koncentration” tillsammans med ”olika neuropsykiatriska diagnoser” och ”exekutiva funktionsnedsättningar” får effekter i form av aktivitetsbegränsningar. (Hinder för arbetsförmåga)

Men vad som också är viktigt och som bör tilläggas är:
Det är ändå mycket viktigt att en riktigt genomförd arbetsplanering med stöd ska finnas. Vi har faktiskt flera exempel på klienter som kommit ut i arbeten och lämnat olika ersättningsformer i utbyte mot en lön.