onsdag 20 mars 2019

Anhörigstöd - Psykisk ohälsa

Anhörigstöd - Psykisk ohälsaHur tycker du anhörigstöd ska fungera?
Är du närstående till någon med psykisk ohälsa/sjukdom? 
Har du varit i kontakt med Piteå kommuns anhörigstöd? 
Då vill vi gärna veta vad du tycker om stödet du fått och om du har idéer och förslag på hur anhörigstödet skulle kunna se ut i framtiden.

Läs gärna länken för mera information. Länk till svarsenkät finns också här:
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Paverka-din-kommun/Aktuella-dialoger/hur-tycker-du-anhorigstodet-ska-fungera/

tisdag 19 mars 2019

Nya lokaler och nu rivs vår gamla arbetsplats

Vi har flyttat in i nya lokaler!
Det känns verkligen bra.

Här startade Personligt Ombud i Piteå och här jobbade jag i 23 år.
Strömgården på Prästgårdsgatan 3 Piteå rivs just nu.


Hit har vi nu flyttat.
Storgatan 16 Piteå. 
Helt nybyggda lokaler. Bara ett stenkast från gamla arbetsplatsen.


Mitt nya PO-kontor.
Än så länge har vi kvar en del gamla möbler i väntan på lite nyare.
Men allt funkar jättebra och jobbet som PO flyter på jättebra.

måndag 3 december 2018

Sista julpyntningen i gamla lokaler

Detta är sista gången vi julpyntar våra gamla PO-lokaler. Redan nu i januari 2019 så flyttar vi över all verksamhet till helt nybyggda lokaler. Jätteroligt!

torsdag 10 maj 2018

Även ett ombud kan bli sjukskriven

Även jag kan tyvärr bli sjukskriven.
Under en enkel liten skidtur så föll jag lite olyckligt.
Tyckte inte att det var så farligt. En stukad hand och lite ryggont.
Men det visade sig efter röntgenundersökningar tyvärr vara:
- En fraktur i handen.
- Två kotkompressioner.
Nu är jag opererad, gipsad, ska genomgå benskörhetsundersökning, får ej påbörja sjukgymnastik ännu... och sjukskriven i 6 veckor!

Men jag är ändå på väg tillbaka!!!
Vi ses & hörs!
/Staffan Lundström

tisdag 13 mars 2018

Avslag från FK - men vad innehåller läkarutlåtandet?

Många börjar tröttna på alla avslag från FK.

Men ibland har vi som Personliga ombud (PO) faktiskt undrat över hur och vad som egentligen skrivs och beskrivs i den kanske mest viktiga faktabeskrivningen för beslutsunderlaget - LÄKARUTLÅTANDET?
Jag har fokuserat detta blogginlägg på klienter med omfattande psykisk ohälsa.
 
Läkare har ibland inte tillgång till alla viktiga och riktiga uppgifter som behöver beskrivas för att en person ska godkännas en ersättning av FK.
I en träff som ombuden i Piteå Älvdal gjort tillsammans med FK så framkom bl.a. följande:
- Läkaren behöver även få tillgång till andra professionella kompletterande fakta förutom de utredningar och diagnossättningar som psykiatrin själva gjort. Detta kan t.ex. vara:
- Arbetsförmågeutredning utförd av godkända utredare.
- Social berättelse författad av socialtjänsten, varvid en verklig och riktig beskrivning görs av en persons situation inom många olika livsområden.
Men vad som dessutom behöver beskrivas i läkarutlåtanden är:

·       Läkaren måste betona och exemplifiera effekterna av diagnosernas effekter i vardagen och vilka ”aktivitetsbegränsningar” dessa kan ge för patienten. (Hinder för arbetsförmåga)
 
·       T.ex. att ”stress, ångest, sömnsvårigheter, minne och koncentration” tillsammans med ”olika neuropsykiatriska diagnoser” och ”exekutiva funktionsnedsättningar” får effekter i form av aktivitetsbegränsningar. (Hinder för arbetsförmåga)

Men vad som också är viktigt och som bör tilläggas är:
Det är ändå mycket viktigt att en riktigt genomförd arbetsplanering med stöd ska finnas. Vi har faktiskt flera exempel på klienter som kommit ut i arbeten och lämnat olika ersättningsformer i utbyte mot en lön.

fredag 9 mars 2018

Vanligt önskemål - Hjälp med myndighetskontakter

Om man drabbats av omfattande psykisk ohälsa så uppstår alltid en situation när man måste ha kontakt med olika myndigheter och de olika regelverk som dessa omfattas av. Inte lätt.
Eller som en klient nyss uppgivet uttryckte sig:
-"Detta är en jävla djungel!"

 

Men när vi får gå igenom de olika frågetecknen och vilsenheten så brukar det uppstå åtminstone en lite mindre kaosliknande situation.

torsdag 1 mars 2018

Vi har ett högt frisktal på vår arbetsplats!

På vår arbetsplats med 22-24st anställda är det nästan aldrig någon som är borta.
Detta är både roligt, anmärkningsvärt och viktigt att notera.
Arbetsmiljön och hur vi mår är viktiga frågor som alltid prioriterats.
Det är många olika faktorer som befrämjar detta goda klimat. Bl.a.: 
- Gemensamma föreläsningar och utbildningar
- Olika gemensamma arbetsprojekt
- Motion
- Gemensamma arbetsplaneringar och strategier
- Samtal om kost
- Gemensamma fikastunder
- En bra och lyhörd arbetsledning
- m.m.

Ett av våra senaste exempel på en aktivitet med goda effekter är att vi tillsammans använde vår lunchrast med en efterföljande kortare stund för internutbildning.
Vi såg nämligen tillsammans en film varvid vi därefter diskuterade/analyserade filminnehållet utifrån våra olika kunskaps och yrkes professioner. Det gav oss alla många olika infallsvinklar.
Denna film sågs och diskuterades: